Upgrade

!

Upgrade van Lite -> Pro

!
updatelitepro

Upgrade Pro Standalone -> Pro Netwerk versie

!
updatepronetwerk

Upgrade van Pro -> Special

!
updateprospecial

Upgrade Special Standalone -> Netwerk versie

!
updatespecialnetwerk

Upgrade Special Netwerk -> Cliënt / Server

!
updateclient

Upgrade Urenregistratie Standalone -> Netwerkversie

!

Upgrade Voorraadbeheer Standalone -> Netwerkversie

!